מבוא

הסכמה לתנאי תקנון זה הינה תנאי לשימוש באתר.

תנאי השימוש בתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

האתר משמש לרכישת קורסים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

רשאים להשתתף, בעלי תא דואר אלקטרוני, אשר ברשותם אמצעי תשלום תקף בישראל כגון כרטיס אשראי, אפליקציית ביט או המסוגלים לבצע העברה כספית אלקטרונית.

תנאי מוקדם להזמנה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב, לכל דבר ועניין.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

גלישה באתר ו/או רכישת הקורס ו/או שירות המוצעים בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.

המוצרים המוצעים

עבור כל קורס או שירות, מוצג דף מידע הכולל את שם הקורס או השירות המוצע ומחירו.

פרטים מלאים ניתן לראות ע"י הקשה על הכרטיסייה המוצגת בדף הכניסה.

תהליך ההצטרפות לקורס

האתר מציג רשימת קורסים לרבות הפרטים אודות הקורס או השירות המוצע ואת המחיר כפי שנקבע מראש, ניתן להצטרף לקורס עד מועד סגירת ההרשמה.

ניתן להצטרף לקורסים המוצגים באתר ועליהם תווית "הרשמה פתוחה".

קורס שאינו פתוח להרשמה ניתן לעיין בתוכנו אך לא ניתן להירשם אליו.

בביצוע הזמנה באתר יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי מס' תשלומים וכדומה.

הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לרכישה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה".

לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

מיד לאחר ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ע"י חברות כרטיסי האשראי.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הקורס או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות לצורך הסדרת הרכישה.

לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה, תחשב העסקה כמבוטלת.

הודעה על פתיחת הקורס תשלח בדוא"ל לנרשמים כשבוע לפני פתיחתו.

הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים, עליהם תימסר הודעה אישית לכל הנרשמים לאותו קורס.

לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו באתר

צור קשר

טלפון לבירורים: 050-74-00-123

דואר אלקטרוני:    telveredro@gmail.com

ביטול עסקה

ניתן לבטל רכישת קורס או שירות תוך 14 ימים מהרכישה.

הביטול יתבצע באמצעות משלוח הודעה לדואר אלקטרוני telveredro@gmail.com המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה.

האתר ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

הודעה על ביטול תימסר בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

נציגי האתר ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות באתר

האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.

העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית. SSL

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן.

במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה, למעט מקרים בהם המידע אבד בשל רשלנות החברה.

האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החברה.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור הקורס או השירות, לא יחייב הדבר את האתר ו/או את החברה.

הצהרת פרטיות

המחויבות שלנו להגנת הפרטיות.

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

 מידע שאנו אוספים בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין קורס או שירות, נדרש מידע כמפורט:

שם, ת.ז., דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'.

מה אנחנו עושים עם המידע:

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של קורס, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו').

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).

במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

המחויבות שלנו לאבטחת מידע

אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים.

אמינות

האתר מודע לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר באינטרנט, ועל כן אנו מקפידים לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר.   

הגבלת גיל

תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.

מדיניות אספקת מוצרים

הקורס ו/או השירות ינתנו באינטרנט בכפוף להחלטת פתיחת הקורס ו/או השירות על פי החלטת החברה, הודעה תמסר לכלל הרוכשים כמצוין להלן.